Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PRIMAX

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvtke Primax d.o.o.”

Na dan 07.12.2018. godine tvrtka Primax d.o.o.  započela je s provedbom projekta: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PRIMAX“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Specifični cilj projekta:

  • Izgradnja fotonaponske elektrane i zamjena strojeva energetski učinkovitijim

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta : „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PRIMAX“
  • Trajanje: 07.12.2018. – 31.12.2020.
  • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 4.016.016,00 kuna
  • EU sufinanciranje: 3.142.585,40 kuna
  • Korisnik: Primax d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

  • Povećanje udjela obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije
  • Ušteda energije u proizvodnim industrijama
  • Smanjenje troškova

Kontakt osoba: Robert Pandža

Tel: +385 35410222

Email: robert@primax.hr

Web: www.primax.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

 

Tvrtka PRIMAX D.O.O. uspješno implementirala EU projekt

U svibnju 2015. tvrtka Primax d.o.o. postala je korisnik bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom “Unapređenje poslovanja uvođenjem informatičkih tehnologija” koji je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj
Ukupan iznos projekta iznosi 754.430.10 kn, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 438.343,64 kn.
Cilj projekta je bio osiguranje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost i produktivnost tvrtke a sve kao dio šireg plana povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u RH i smanjenju nezaposlenosti.

Tijekom 12 mjeseci koliko je trajao projekt provedene su slijedeće aktivnosti:
– analiza postojećih poslovnih prosesa i potrebe uvođenja IKT rješenja
– nabava IKT rješenja
– razvoj i uvođenje IKT rješenja
– osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima
– promidžba i vidljivost
– upravljanje projektom

Dugoročni cilj tvrtke je kontinuirano poboljšanje usluge i povećanje kvalitete asortimana proizvoda po najpovoljnijim cijenama, jačanje izvoza na tržišta Njemačke, Austrije, Francuske, Švicarske i Irske. Kako su zahtjevi pri izlasku na ova nova tržišta stroži u pogledu kvalitete te rokova isporuke, mišljenja smo da će ovaj projekt stalnom edukacijom i kontinuiranim ulaganjem u ljudski potencijal, te ostvarivanjem kvalitetnih dugoročnih partnerskih odnosa s našim kupcima, dobavljačima i lokalnom zajednicom i uvođenjem suvremene unutarnje organizacije trvtke, osigurati da tvrtka uspješno ispunjava te zahtjeve.

Projektom se do sada utjecalo na uvođenje i optimiziranje brojnih poslovnih procesa poduzeća: proces upravljanja dokumentima, planiranje proizvodnje, proces proizvodnje, kontrola kvalitete proizvoda, kontrola tehnoloških parametara proizvodnje, sustav održavanja strojeva, proces upravljanja kvalitetom poduzeća, proces skladištenja i upravljanje odnosima s kupcima. Postizanjem očekivanih rezultata projekt će višestruko utjecati na konkurentnost i stalan rast tvrtke kroz usvajanje novih tehnologija i uvođenje novih proizvoda.

Provođenje aktivnosti projekta i sinergijski utjecaj na unapređenje poslovnih procesa u periodu od 3 godine rezultirat će povećanjem produktivnosti, povećanjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda od prodaje na domaćem i ino tržištu, smanjenjem troškova proizvodnje (škarta, uredskog materijala, smanjenjem troška električne energije i plina).
Navedenim će se doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva tvrtke i povećanju konkurentnosti uz značajno poboljšanje uvođenjem novih, optimiziranjem postojećih rješenja i integriranjem poslovnih procesa.

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvtke Primax d.o.o.”

Tvrtka Primax d.o.o. započela s provedbom EU projekta

U svibnju 2015. godine tvrtka Primax d.o.o. započela je s provedbom projekta “Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem informatičkih tehnologija” financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Cilj projekta: osiguravanje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost tvrtke i povećanje produktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 754.430,10 kuna

Projekt je sufinanciran: 438.343,64 kuna

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci tijekom kojih će se provesti sljedeće aktivnosti:

• Analiza postojećih poslovnih procesa i potrebe uvođenja IKT rješenja
• Nabava IKT rješenja
• Razvoj i uvođenje IKT rješenja
• Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima
• Promidžba i vidljivost
• Upravljanje projektom.

Provođenjem analize poslovnih procesa u tvrtci utvrdit će se potreba za uvođenjem IKT rješenja što će biti temelj za izradu natječajne dokumentacije i ugovaranje pružatelja usluga i dobavljača opreme. Odabrani pružatelji usluge izvršit će razvoj, instalaciju i implementaciju pojedinačnih IKT rješenja u postojeću infrastrukturu, te programskog paketa OpenERP-a u postojeću infrastrukturu. Provest će se edukacija zaposlenika za rad s instaliranim pojedinačnima i holističkim rješenjem kako bi se osiguralo kvalitetno korištenje IKT rješenja. Putem objava članaka na web stranici tvrtke i prezentacije koja će se održati na kraju projekta omogućit će se upoznavanje klijenata i javnosti s provedbom projekta, njegovim aktivnostima i rezultatima. Implementaciju projekta provodi projektni tim koji će biti odgovoran za uspješnu provedbu i postizanje definiranih ciljeva unutar vremenskog plana provedbe.

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte direktora tvrtke, Roberta Pandžu ili voditeljicu projekta, Mihaelu Jurić.

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvtke Primax d.o.o.”

Zatvori izbornik
×
×

Košarica