Hrvatski | English | German

Proizvodnja lampiona Proizvodnja PE folija i vrećica Primax Proizvodnja Primax Hala

Proizvodnja lampiona

Proizvodnja PE folija i vrećica

Primax Proizvodnja

Primax Hala

Kontakt

Primax d.o.o.
Mirogojska 27, Trnjani
35211 Slavonski Brod
Hrvatska

Telefon: +385 35 410 222
Fax: +385 35 410 333
e-mail: primax@primax.hr

EU Projekt

Tvrtka PRIMAX D.O.O. uspješno implementirala  EU projekt

U svibnju 2015. tvrtka Primax d.o.o. postala je korisnik bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom "Unapređenje poslovanja uvođenjem informatičkih tehnologija" koji je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj
Ukupan iznos projekta iznosi 754.430.10 kn, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 438.343,64 kn.
Cilj projekta je bio osiguranje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost i produktivnost tvrtke a sve kao dio šireg plana povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u RH i smanjenju nezaposlenosti.

Tijekom 12 mjeseci koliko je trajao projekt provedene su slijedeće aktivnosti:
- analiza postojećih poslovnih prosesa i potrebe uvođenja IKT rješenja
- nabava IKT rješenja
- razvoj i uvođenje IKT rješenja
- osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima
- promidžba i vidljivost
- upravljanje projektom

Dugoročni cilj tvrtke je kontinuirano poboljšanje usluge i povećanje kvalitete asortimana proizvoda po najpovoljnijim cijenama, jačanje izvoza na tržišta Njemačke, Austrije, Francuske, Švicarske i Irske. Kako su zahtjevi pri izlasku na ova nova tržišta stroži u pogledu kvalitete te rokova isporuke, mišljenja smo da će ovaj projekt stalnom edukacijom i kontinuiranim ulaganjem u ljudski potencijal, te ostvarivanjem kvalitetnih dugoročnih partnerskih odnosa s našim kupcima, dobavljačima i lokalnom zajednicom i uvođenjem suvremene unutarnje organizacije trvtke, osigurati da tvrtka uspješno ispunjava te zahtjeve.

Projektom se do sada utjecalo na uvođenje i optimiziranje brojnih poslovnih procesa poduzeća: proces upravljanja dokumentima, planiranje proizvodnje, proces proizvodnje, kontrola kvalitete proizvoda, kontrola tehnoloških parametara proizvodnje, sustav održavanja strojeva, proces upravljanja kvalitetom poduzeća, proces skladištenja i upravljanje odnosima s kupcima. Postizanjem očekivanih rezultata projekt će višestruko utjecati na konkurentnost i stalan rast tvrtke kroz usvajanje novih tehnologija i uvođenje novih proizvoda.

Provođenje aktivnosti projekta i sinergijski utjecaj na unapređenje poslovnih procesa u periodu od 3 godine rezultirat će povećanjem produktivnosti, povećanjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda od prodaje na domaćem i ino tržištu, smanjenjem troškova proizvodnje (škarta, uredskog materijala, smanjenjem troška električne energije i plina).
Navedenim će se doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva tvrtke i povećanju konkurentnosti uz značajno poboljšanje uvođenjem novih, optimiziranjem postojećih rješenja i integriranjem poslovnih procesa.

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr
"Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvtke Primax d.o.o.''

primax-eu-fond

 

Tvrtka Primax d.o.o. započela s provedbom EU projekta

U svibnju 2015. godine tvrtka Primax d.o.o. započela je s provedbom projekta "Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem informatičkih tehnologija" financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Cilj projekta: osiguravanje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost tvrtke i povećanje produktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 754.430,10 kuna

Projekt je sufinanciran: 438.343,64 kuna

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci tijekom kojih će se provesti sljedeće aktivnosti:

• Analiza postojećih poslovnih procesa i potrebe uvođenja IKT rješenja
• Nabava IKT rješenja
• Razvoj i uvođenje IKT rješenja
• Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima
• Promidžba i vidljivost
• Upravljanje projektom.

Provođenjem analize poslovnih procesa u tvrtci utvrdit će se potreba za uvođenjem IKT rješenja što će biti temelj za izradu natječajne dokumentacije i ugovaranje pružatelja usluga i dobavljača opreme. Odabrani pružatelji usluge izvršit će razvoj, instalaciju i implementaciju pojedinačnih IKT rješenja u postojeću infrastrukturu, te programskog paketa OpenERP-a u postojeću infrastrukturu. Provest će se edukacija zaposlenika za rad s instaliranim pojedinačnima i holističkim rješenjem kako bi se osiguralo kvalitetno korištenje IKT rješenja. Putem objava članaka na web stranici tvrtke i prezentacije koja će se održati na kraju projekta omogućit će se upoznavanje klijenata i javnosti s provedbom projekta, njegovim aktivnostima i rezultatima. Implementaciju projekta provodi projektni tim koji će biti odgovoran za uspješnu provedbu i postizanje definiranih ciljeva unutar vremenskog plana provedbe.

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte direktora tvrtke, Roberta Pandžu ili voditeljicu projekta, Mihaelu Jurić.

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr

"Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvtke Primax d.o.o.''

 

slika

 

TVRTKA | VIZIJA | KOMPETENCIJE | STRATEŠKI CILJEVI | PROIZVODI | REFERENCE | KONTAKT | LOKACIJA

Primax d.o.o. | Mirogojska 27, Zadubravlje, Trnjani 35211 Slavonski Brod | OIB73439384934
IBAN: HR4223600001102334871 Zagrebačka banka d.d. Zagreb | SWIFT NUMBER: ZABAHR2X