Razvoj

EU projekti

EU PROJEKTI

Ulaganje u tehnološki naprednu i energetski učinkovitiju proizvodnju tvrtke Primax

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Primax d.o.o.

 

Na dan 30.06.2021. godine tvrtka PRIMAX d.o.o.  započela je s provedbom projekta: „Ulaganje u tehnološki naprednu i energetski učinkovitiju proizvodnju tvrtke Primax“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Specifični cilj projekta:

 • Povećanje konkurentnosti društva PRIMAX d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : „Ulaganje u tehnološki naprednu i energetski učinkovitiju proizvodnju

tvrtke Primax“

 • Trajanje: 24 mjeseca – 30.06.2021. – 30.06.2023.
 • Ukupna vrijednost projekta: 20.954.901,99 kuna
 • EU sufinanciranje: 7.465.380,89 kuna
 • Korisnik: PRIMAXo.o.

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećani prihod od prodaje
 • Povećani prihod od izvoza
 • Porast zapošljavanja

Kontakt osoba: Robert Pandža

Tel: +385 35 410 222

Email: primax@primax.hr

Web: www.primax.hr

 

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

 

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PRIMAX

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvtke Primax d.o.o.”

Na dan 07.12.2018. godine tvrtka Primax d.o.o.  započela je s provedbom projekta: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PRIMAX“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Specifični cilj projekta:

 • Izgradnja fotonaponske elektrane i zamjena strojeva energetski učinkovitijim

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PRIMAX“
 • Trajanje: 07.12.2018. – 31.12.2020.
 • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 4.016.016,00 kuna
 • EU sufinanciranje: 3.142.585,40 kuna
 • Korisnik: Primax d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje udjela obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije
 • Ušteda energije u proizvodnim industrijama
 • Smanjenje troškova

Kontakt osoba: Robert Pandža

Tel: +385 35410222

Email: robert@primax.hr

Web: www.primax.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

 

Tvrtka PRIMAX D.O.O. uspješno implementirala EU projekt

U svibnju 2015. tvrtka Primax d.o.o. postala je korisnik bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom “Unapređenje poslovanja uvođenjem informatičkih tehnologija” koji je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj
Ukupan iznos projekta iznosi 754.430.10 kn, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 438.343,64 kn.
Cilj projekta je bio osiguranje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost i produktivnost tvrtke a sve kao dio šireg plana povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u RH i smanjenju nezaposlenosti.

Tijekom 12 mjeseci koliko je trajao projekt provedene su slijedeće aktivnosti:
– analiza postojećih poslovnih prosesa i potrebe uvođenja IKT rješenja
– nabava IKT rješenja
– razvoj i uvođenje IKT rješenja
– osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima
– promidžba i vidljivost
– upravljanje projektom

Dugoročni cilj tvrtke je kontinuirano poboljšanje usluge i povećanje kvalitete asortimana proizvoda po najpovoljnijim cijenama, jačanje izvoza na tržišta Njemačke, Austrije, Francuske, Švicarske i Irske. Kako su zahtjevi pri izlasku na ova nova tržišta stroži u pogledu kvalitete te rokova isporuke, mišljenja smo da će ovaj projekt stalnom edukacijom i kontinuiranim ulaganjem u ljudski potencijal, te ostvarivanjem kvalitetnih dugoročnih partnerskih odnosa s našim kupcima, dobavljačima i lokalnom zajednicom i uvođenjem suvremene unutarnje organizacije trvtke, osigurati da tvrtka uspješno ispunjava te zahtjeve.

Projektom se do sada utjecalo na uvođenje i optimiziranje brojnih poslovnih procesa poduzeća: proces upravljanja dokumentima, planiranje proizvodnje, proces proizvodnje, kontrola kvalitete proizvoda, kontrola tehnoloških parametara proizvodnje, sustav održavanja strojeva, proces upravljanja kvalitetom poduzeća, proces skladištenja i upravljanje odnosima s kupcima. Postizanjem očekivanih rezultata projekt će višestruko utjecati na konkurentnost i stalan rast tvrtke kroz usvajanje novih tehnologija i uvođenje novih proizvoda.

Provođenje aktivnosti projekta i sinergijski utjecaj na unapređenje poslovnih procesa u periodu od 3 godine rezultirat će povećanjem produktivnosti, povećanjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda od prodaje na domaćem i ino tržištu, smanjenjem troškova proizvodnje (škarta, uredskog materijala, smanjenjem troška električne energije i plina).
Navedenim će se doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva tvrtke i povećanju konkurentnosti uz značajno poboljšanje uvođenjem novih, optimiziranjem postojećih rješenja i integriranjem poslovnih procesa.

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvtke Primax d.o.o.”

Tvrtka Primax d.o.o. započela s provedbom EU projekta

U svibnju 2015. godine tvrtka Primax d.o.o. započela je s provedbom projekta “Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem informatičkih tehnologija” financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Cilj projekta: osiguravanje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost tvrtke i povećanje produktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 754.430,10 kuna

Projekt je sufinanciran: 438.343,64 kuna

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci tijekom kojih će se provesti sljedeće aktivnosti:

• Analiza postojećih poslovnih procesa i potrebe uvođenja IKT rješenja
• Nabava IKT rješenja
• Razvoj i uvođenje IKT rješenja
• Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima
• Promidžba i vidljivost
• Upravljanje projektom.

Provođenjem analize poslovnih procesa u tvrtci utvrdit će se potreba za uvođenjem IKT rješenja što će biti temelj za izradu natječajne dokumentacije i ugovaranje pružatelja usluga i dobavljača opreme. Odabrani pružatelji usluge izvršit će razvoj, instalaciju i implementaciju pojedinačnih IKT rješenja u postojeću infrastrukturu, te programskog paketa OpenERP-a u postojeću infrastrukturu. Provest će se edukacija zaposlenika za rad s instaliranim pojedinačnima i holističkim rješenjem kako bi se osiguralo kvalitetno korištenje IKT rješenja. Putem objava članaka na web stranici tvrtke i prezentacije koja će se održati na kraju projekta omogućit će se upoznavanje klijenata i javnosti s provedbom projekta, njegovim aktivnostima i rezultatima. Implementaciju projekta provodi projektni tim koji će biti odgovoran za uspješnu provedbu i postizanje definiranih ciljeva unutar vremenskog plana provedbe.

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte direktora tvrtke, Roberta Pandžu ili voditeljicu projekta, Mihaelu Jurić.

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvtke Primax d.o.o.”

Internacionalizacija poslovanja tvrtke Primax d.o.o. sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima

Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost tvrtke PRIMAX d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Na dan 02.05.2019. godine tvrtka PRIMAX d.o.o.  započela je s provedbom projekta: „Internacionalizacija poslovanja tvrtke Primax d.o.o. sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

 

Specifični cilj projekta:

 • Internacionalizacija poslovanja tvrtke izlaganjem na međunarodnim sajmovima

 

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : „Internacionalizacija poslovanja tvrtke Primax d.o.o. sudjelovanjem na

međunarodnim sajmovima“

 • Trajanje: 47 mjeseci – 02.05.2019. – 01.04.2023.
 • Ukupna vrijednost projekta: 135.070,67 EUR (1.017.690,00 kuna)
 • EU sufinanciranje: 72.087,83 EUR (543.145,75 kuna)
 • Korisnik: PRIMAXo.o.

 

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećani prihod od prodaje
 • Povećani prihod od izvoza

 

 

Kontakt osoba: Robert Pandža

Tel: +385 9125048580

Email: robert.pandza@primax.hr

Web: www.primax.hr

 

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr